Бисквитки

Политика на Максо България АД за използване на бисквитки
 

Използваме бисквитки и сходни на тях технологии, за да осигурим достъпност и използване на сайта platiposle.bg, за да подобрим потребителското ти изживяване, когато използваш сайта, за да ти предложим качествена услуга, за да ти предоставим функционалности, за целеви реклами, за статистически цели и анализи.
 

Какво представляват бисквитките?
 

Бисквитките са малки текстови файлове, които използваме за съхранение на информация (данни) и се запазват за определен период от време на използвания от теб компютър или мобилно устройство. „Бисквитките“ е общото наименование различни технически инструменти, обикновено използвани при реализацията на сайт: бисквитки, local storage objects, session storage objects, pixel trackers. Най-често бисквитките се използват за записване действията ти като потребител по време на посещението ти на сайта и на направените от потребителите настройки.

За целите на настоящата Политика на Максо България АД за използване на бисквитки ("Политика") "потребител" означава физическо лице, което взаимодейства със сайта ни platiposle.bg или наше уеб приложение. Взаимодействието може да се изразява неизчерпателно в: зареждане, навигация през разглеждане на определена страница в интернет, подаване на онлайн заявка за кредит, ползване на услуга и др. Повечето големи сайтове използват този метод на обработка на данни.
 

Каква е обработването на данните с бисквитките?
 

Обработването на твои данни с бисквитките е процес и техническите средства по записване, четене, модифициране и предаване на трета страна на информацията (данните) от бисквитките, използвани на сайта platiposle.bg. За по-голяма яснота, когато на места в Политиката се реферира към определен тип бисквитки, се има предвид и обработката на бисквитките освен самите бисквитки.
 

Как става управлението от потребителите на процеса по обработване на данни с бисквитките?
 

Максо България АД използва банер за управление на съгласието за бисквитки („банера“), което е видима за потребителите част на интерфейса, в която потребителят дава, променя и оттегля съгласието си за бисквитки.
 

Какъв е срокът за съхранение на бисквитките?
 

Срокът на съхранение на записа/бисквитката зависи от първоначалните настройки на бисквитката, зададени от Максо България АД или от неин партньор, както и от последващите й модификации. Оттеглянето на съгласието ти за използването на бисквитка, след като бисквитката е била записана, спира достъпа до нейното съдържание, чрез блокиране изпълнението на кодовете, които могат да я прочетат и дава сигурност на потребителя, че данните в нея няма да могат да бъдат използвани.
 

Как биваш уведомяван за използваните бисквитки и срока им за съхранение?
 

Максо България АД поддържа единна електронна таблица, която съдържа информация за наименованието, доставчика, целта, валидността и типа на бисквитките, които използваме на сайта platiposle.bg.
 

Какви са целите за обработка на данните с бисквитките?
 

За нормално и правилно функциониране на сайта (строго необходими бисквитки)
 

Строго необходимите бисквитки се обработват, за да може сайтът platiposle.bg да функционира нормално и безпроблемно. Без използването и обработката на строго необходими бисквитки използването на сайта би било съществено затруднено, поради което ти не можеш да изключиш обработката им чрез предоставения банер за управление на съгласия.
 

В случай, че ти като потребител посетиш сайта platiposle.bg и не предоставиш чрез банера съгласие за използването на бисквитки, се изпълнява единствено обработката на строго необходимите бисквитки. Всеки потребител може да настрои браузъра си или да ползва друго техническо решение, ако иска да блокира или да предупреди за тези бисквитки. В такъв случай части от или целият сайт platiposle.bg може да не работят.
 

В категорията строго необходими бисквитки влизат бисквитки и тяхната обработка, които подпомагат изпълнението на функции като:
 

 • навигация в сайта platiposle.bg и преминаване между различните стъпки на онлайн заявленията и запитванията ти;
 • проверка дали браузърът ти поддържа бисквитки и пази информация за статуса на потребителското ти съгласие за съхраняване на бисквитки;
 • осигуряване на контрол върху сигурността и защита от нежелани външни намеси;
 • различаване на реалните потребители на сайта от софтуерни приложения (ботове и др.);
 • съхраняване на информация за статуса на потребителското съгласие за използване на бисквитки;
 • добавяне на ново съдържание на сайта или обновяване на съществуващо такова;
 • възможност за осъществяване на чат на живо със служител на Максо България АД или чрез чатбот функционалност (софтуерно приложение, което провежда онлайн комуникация с клиенти чрез текст или текст в говор).

Обработката на Бисквитки за тази категория цели се извършва от Максо България АД или от доставчици на трети страни, чиито услуги Максо България АД е добавило към сайта, като например Cookiebot, Youtube, Google и други. Актуални доставчици на трети страни, чиито услуги Максо България АД е добавило към сайта и които задават строго необходими бисквитки, се съдържат в уведомлението и банера.
 

За подобряване на функционирането на сайта (функционални бисквитки)
 

Целта на обработката на тази категория бисквитки е подобряване на сайта platiposle.bg. Функционалните бисквитки добавят възможности за улесняването ти като потребител при използването на сайта чрез персонализация на потребителската сесия и съобразяване със зададените твои индивидуални предпочитания. За да бъдат използвани този вид бисквитки, ти трябва изрично да се съгласиш с употребата им.
 

Използването на информацията, съхранявана от функционалните бисквитки дава възможност да се пазят данни от предходно твое посещение на сайта, като например предпочитания за език, вид и размер на шрифта и други подобни.
 

В категорията функционални бисквитки попадат и бисквитки, които подпомагат изпълнението на функции като:
 

 • предоставяне на съгласие, посредством банера за управление на съгласия, за използване на бисквитки и тяхната обработка на сайта.
 • запазване на специфичните предпочитания на потребителя при използването на сайта – например вид и размер на шрифта, които се зареждат автоматично при последващи посещения на сайта.
 • определяне на оптималното качество на видеото въз основа на устройството на посетителя и мрежовите настройки.
 • събиране на оценки от потребителите на сайта посредством анкетен модул с цел подобряване на клиентското преживяване и продуктите и услугите, предлагани от Максо България АД.

Обработката на Бисквитки за тази категория цели се извършва от Максо България АД или от доставчици на трети страни, чиито услуги сме добавили към сайта, като например Cookiebot и други. Информация за актуални доставчици и трети страни, чиито услуги Максо България АД е добавило към сайта platiposle.bg и които обработват бисквитки с тази цел, се съдържат в уведомлението и банера.
 

За статистически цели
 

С твое съгласие Максо България АД ще събира статистическа информация, за да прави общи заключения и препоръки за ефективността на сайта platiposle.bg. Обработката на статистически бисквитки за тази цел позволява събиране на обобщена информация за начина, по който ти като потребител използваш сайта и взаимодействаш с други сайтовe/уеб страници, как навигираш в сайта и проблемите, които имаш или които могат да възникнат при използването му.
 

Обработката на статистически бисквитки за тази цел позволява на Максо България АД:
 

 • да преброи посещенията на сайта, за да разбере кои уеб страници са най- посещавани и каква информация представлява интерес за потребителите.
 • да разбере дали посещението на потребителя на сайта е вследствие на реклама или не. Тази информация подпомага процеса по оценка и подобряване ефективността на сайта ни и рекламните ни активности.
 • да създаде уникален потребителски идентификатор, който се използва да генерира статистически данни затова как потребителят използва сайта platiposle.bg.

Обработката на бисквитки за тази категория цели се извършва от Максо България АД или от доставчици на трети страни, чиито услуги сме добавили към сайта, като например Google Analytics и други.
 

Информация за актуални доставчици и трети страни, чиито услуги Максо България АД е добавило към сайта platiposle.bg и които обработват бисквитки с тази цел се съдържат в уведомлението и банера.
 

За маркетингови цели
 

С твое съгласие Максо България АД ще обработва данни с бисквитки, за да показва на подходящи, целеви реклами на сайта и на уеб страниците на нашите партньори, за да събира на информация, която ни помага да измерим ефективността на рекламата ни; за да правим заключения за представянето на рекламата чрез комбиниране на данни за поведението на потребители с данни от посещенията на сайта и на уеб сайтове на наши партньори.
 

Обработката на маркетингови бисквитки се извършва от Максо България АД или от рекламните партньори на Максо България АД чрез сайта platiposle.bg. Чрез маркетинговите бисквитки можем да идентифицираме по уникален начин браузъра и устройството ти като потребител и да събираме и съхраняваме информация за твоето потребителско поведение на сайта platiposle.bg, да разберем дали проявяваш интерес към конкретни продукти и как като потребител навигираш в сайта ни, както и да ангажираме лица, които могат да ни да станат клиенти с оглед на онлайн поведението им.
 

Информация за актуални доставчици и трети страни, чиито услуги Максо България АД е добавило към сайта platiposle.bg и които обработват бисквитки с тази цел, се съдържат в уведомлението и банера.
 

Как правиш настройки за съгласие за бисквитките?
 

По всяко едно време ти имаш възможност да контролираш, управляваш, променяш и оттегляш съгласието си за обработка на бисквитките за дадена цел, с изключение на обработка на бисквитки за целите на нормалното функциониране на сайта (т.нар. строго необходими бисквитки). Обработката на бисквитки, свързана с тази цел, не може да бъде контролирана или ограничена от потребителите, защото това би застрашило функционирането на сайта. Ето защо, обработката на бисквитки за тази цел се изпълнява, независимо от избора на потребителя.
 

Първоначалната настройка на бисквитките и съгласията се извършва от потребителя чрез банера за управление на съгласия в долната част на Сайта и бутоните Разреши всички и Персонализация. При избор на „Разреши всички“ ти ще активираш обработката на бисквитките и ще разреши използването на бисквитки за всички описани в настоящата Политика цели. При избор на Персонализация ти имаш възможност да избереш конкретни цели за обработка на бисквитките, с които си съгласен. Можеш да откажеш обработката на бисквитки за всички цели, освен за нормалното и правилно функциониране на сайта.
 

Промяна на настройките може да направиш по всяко време чрез достъп до банера за управление на съгласията. На сайта https://platiposle.bg/ в секция Съдействие и при избор на „Бисквитки“, можеш да видиш действащото съгласие за бисквитки и да се възползваш от възможностите чрез банера да промениш съгласието или да оттеглиш съгласието за някои от бисквитките.
 

Ако продължиш да използва сайта platiposle.bg, без да определиш избора на цели в банера, обработката на бисквитки ще се извърша само със строго необходимите бисквитки.
 

Какви са срокове за съгласие за бисквитките?
 

С банера за събиране на съгласия на сайта platiposle.bg можеш да дадеш предварително, изрично, свободно и информирано съгласие за обработка на бисквитки и използването на бисквитки за описаните по-горе цели.
 

Предоставеното съгласие за използването на бисквитки се съхранява за срок от 1 (един) месец от предоставянето му. Съгласието се предоставя чрез банера, който се визуализира при първо посещение на сайта platiposle.bg или при необходимост от ново съгласие (напр. поради изтичане на едномесечния срок, в рамките на който се съхранява съгласието). Отново чрез банера можеш да оттеглиш или промениш по всяко време предоставеното съгласие. Оттеглянето и промяната на съгласието за използване на бисквитки има действие занапред.
 

Какво да направиш, ако имаш въпроси?
 

При въпроси, свързани с настоящата Политика или с упражняване на правата ти за защитата на личните ти данни при използването на бисквитки, можеш да се обърнеш към длъжностното лице по защита на личните данни на е-мейл dpo@platiposle.bg.